3o ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
fonts

      

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ

          Με τον όρο «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να πραγματοποιείται αρμονικά, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος το οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της   σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος «σχολική πειθαρχία» αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του  σύγχρονου  σχολείου.

Η  σχολική κοινότητα είναι μια οργανωμένη ομάδα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά της κοινωνίας. Το σχολείο προετοιμάζει τους νέους να ενταχθούν ομαλά στην κοινωνία. Η εσωτερική οργάνωση της σχολικής ζωής οφείλει να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες της δημοκρατικής κοινωνίας. Σημαντική θεωρείται, επίσης, η συνεργασία των μαθητικών κοινοτήτων και των εκπροσώπων της με τη Διεύθυνση του σχολείου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εννέα (9) πρόεδροι των τμημάτων συνεδριάζουν και συζητούν με τη Διεύθυνση κάθε ζήτημα που προκύπτει.

Θεωρώντας ότι η παιδευτική προσφορά ενός σχολείου δεν πρέπει να περιορίζεται στην «εντός των τειχών» διδασκαλία, η καθημερινότητα του 3ου Γενικού Λυκείου Καρδίτσας εμπλουτίζεται με μια ποικιλία δραστηριοτήτων  (εκπαιδευτικές εκδρομές, γιορτές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, δράσεις αλληλεγγύης κ.λ.π.)  στις οποίες οι μαθητές ενθαρρύνονται να συμμετέχουν.

1. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Οι μαθητές πρέπει να έχουν έρθει  στο  σχολείο και να έχουν συγκεντρωθεί στην αυλή μέχρι τις 08:10. Η παραμονή τους έξω από το σχολείο δεν επιτρέπεται.
 • Στις 08:15 κτυπά το κουδούνι  κι ακολουθεί η  πρωινή συγκέντρωση και προσευχή. Κατά τη διαδικασία της συγκέντρωσης για προσευχή, οι μαθητές προσέρχονται στις καθορισμένες θέσεις τους χωρίς καθυστέρηση και υπακούοντας στις υποδείξεις των εφημερευόντων καθηγητών. Κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι τηρούν κόσμια και αξιοπρεπή στάση και επιδεικνύουν τον προσήκοντα στην ιερότητα της στιγμής σεβασμό.
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να  παρευρίσκονται στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου. Αυτή είναι η μοναδική  ευκαιρία ενημέρωσης και ψυχολογικής προετοιμασίας για το εκπαιδευτικό έργο που θα ακολουθήσει.
 • Μαθητής που προσέρχεται καθυστερημένος μετά την έναρξη του μαθήματος και την είσοδο του καθηγητή στην αίθουσα, θεωρείται οπωσδήποτε απών και του καταχωρείται απουσία. Μπορεί όμως να γίνει δεκτός στην αίθουσα, για να παρακολουθήσει το μάθημα κατά την κρίση του διδάσκοντος.
 • Οι μαθητές που προσέρχονται στο Σχολείο παρακολουθούν όλο το διδακτικό ωράριο. Εάν για οποιονδήποτε λόγο πρέπει να λείψουν, τους χορηγείται άδεια μόνο από τον Διευθυντή ή τον νόμιμο αναπληρωτή του και κατόπιν συνεννόησης με τον κηδεμόνα του, οι απουσίες του όμως καταχωρούνται.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από την αίθουσα παρά μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης και μετά από άδεια του διδάσκοντος.
 • Οι μαθητές οφείλουν να φέρουν μαζί τους όλα τα απαραίτητα για τη διδακτική διαδικασία εφόδια (τετράδια, βιβλία κλπ.).
 • Οι μαθητές στους οποίους ανατίθενται ειδικά καθήκοντα (απουσιολόγου, επιμελητή) τα εκτελούν με ευσυνειδησία και συνέπεια και φέρουν ευθύνη για κάθε τι που οφείλεται στην παραμέλησή τους.
 • Σε περίπτωση απουσίας από το Σχολείο οι μαθητές οφείλουν να πληροφορούνται για τις διδαχθείσες ενότητες και τις εργασίες που ανατέθηκαν στους μαθητές, ώστε να προετοιμάζονται ανάλογα και να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την επόμενη διδακτική ενότητα.
 • Όλοι, διδάσκοντες και διδασκόμενοι, συμβάλλουν στη διαδικασία της μάθησης, για την ομαλή λειτουργία της οποίας είναι όλοι υπεύθυνοι και τον συντονισμό της αναλαμβάνει ο διδάσκων. Πρέπει, λοιπόν, να αποφεύγονται άσκοπες διακοπές ή παρεμβάσεις ή συμπεριφορές που μπορεί να προσβάλουν τους συμμετέχοντες ή να ανακόψουν τη διαδικασία.
 • Ο διδάσκων δεν επιτρέπει τέτοιες αποκλίσεις και έχει την υποχρέωση, στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του ευθύνης, να επικρίνει τέτοιες συμπεριφορές, να επιπλήξει ή ακόμη και να αποβάλει από την αίθουσα όσους μαθητές παρακωλύουν με οποιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία.
 • Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα, πηγαίνει στη Διεύθυνση του Σχολείου χωρίς να προβάλει καμιά αντίρρηση.
 • Ο μαθητής που θεωρεί ότι άδικα τιμωρήθηκε συζητά με τον διδάσκοντα και προσπαθούν από κοινού, στο πλαίσιο του αλληλοσεβασμού και της αλληλοκατανόησης, να ερμηνεύσουν τη στάση τους. Εάν ο μαθητής δεν πεισθεί για την αναγκαιότητα της τιμωρίας, έχει το δικαίωμα να συζητήσει το προκύψαν πρόβλημα με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του και με τη Διεύθυνση του Σχολείου, εάν συνεχίσει να θεωρεί ότι αδικήθηκε.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές που βρίσκονται έξω από τις αίθουσες, φροντίζουν να μην παρενοχλούν με τις δραστηριότητές τους όσους κάνουν μάθημα.
 • Το κουδούνι για διάλειμμα δε σημαίνει άμεση διακοπή του μαθήματος. Οι μαθητές αποχωρούν από την αίθουσα μετά το πέρας της διαδικασίας.
 • Οι αίθουσες καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων παραμένουν κλειδωμένες. Οι μαθητές οφείλουν να αποχωρούν από τις τάξεις τους, μόλις χτυπήσει το κουδούνι του διαλείμματος και κατόπιν υπόδειξης του διδάσκοντος, έχοντας φροντίσει να πάρουν μαζί τους τα απαραίτητα για το διάλειμμα αντικείμενα.
 • Αν κάποιο τμήμα του σχολείου δεν έχει μάθημα, λόγω απουσίας του καθηγητή, οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με κάποια αθλητική δραστηριότητα μόνο με την άδεια και την επίβλεψη του καθηγητή Φυσικής Αγωγής και μόνο στο προαύλιο του σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση παραμένουν στην αίθουσα διδασκαλίας και η Διεύθυνση αναλαμβάνει να καλύψει το κενό που δημιουργείται από την απουσία του εκπαιδευτικού με την αλλαγή του ωρολογίου προγράμματος.
 • Δεν επιτρέπεται η κατανάλωση καφέ, αναψυκτικών και φαγητού στις αίθουσες διδασκαλίας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 • Οι μαθητές οφείλουν να στηρίξουν το κυλικείο του σχολείου αγοράζοντας από εκει ό,τι χρειάζονται κι όχι από άλλη εξωτερική πηγή. Σε αντίθετη περίπτωση επιτρέπεται η χρήση τροφίμων μόνο από το σπίτι τους.

2. Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

 • Οι μαθητές  οφείλουν να συμπεριφέρονται με σεβασμό και ευγένεια προς τους  καθηγητές  αλλά και τους συμμαθητές τους.
 • Τα προβλήματα που προκύπτουν μεταξύ των μαθητών,  θα λύνονται με τη διαμεσολάβηση του υπεύθυνου καθηγητή του τμήματος και στη συνέχεια, αν αυτό κρίνει ο καθηγητής ή ο μαθητής, εφ’ όσον δεν ικανοποιηθεί, από τη Διεύθυνση του σχολείου.
 • Δεν επιτρέπεται για οποιοδήποτε λόγο η χειροδικία, οι χειρονομίες, οι βωμολοχίες, οι προσβολές και γενικά οποιαδήποτε συμπεριφορά υποβαθμίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα.
 • Οι μαθητές θα πρέπει να μη ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο αλλά και να σέβονται  τη σχολική περιουσία, δηλαδή τα εποπτικά μέσα και τη λοιπή  υλικοτεχνική υποδομή. Φθορές, ζημίες, κακή χρήση, έλλειψη συντήρησης της  περιουσίας του σχολείου πρακτικά αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες  του σχολείου και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της  δημόσιας περιουσίας.
 • Η χρήση των κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών που διαθέτουν συστήματα επεξεργασίας ήχου και εικόνας απαγορεύεται ρητά στο χώρο του σχολείου, σύμφωνα  με σχετική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (Αρ. Πρωτ.Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018/ΥΠΠΕΘ με θέμα: «Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες»).
 • Το κάπνισμα των μαθητών στους χώρους του  σχολείου απαγορεύεται, επίσης, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.
 • Η  ισχύουσα εκπαιδευτική νομοθεσία προβλέπει τις συνέπειες για κάθε προσπάθεια καταδολίευσης των εξετάσεων, μέσω των  αντιγραφών, των υποκλοπών κ.λ.π.
 • Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική  συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στον εκπαιδευτικό, στη σχολική  περιουσία, στον συμμαθητή, από όλα αυτά που το σχολείο θέτει ως κανόνες της  λειτουργίας του, πρέπει να θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

 

 • Προβλεπόμενα παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 30):

1. Παρατήρηση

2. Επίπληξη

3. Αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας

4. Αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών

5. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος

Τα δύο πρώτα παιδαγωγικά μέτρα μπορούν να αξιοποιηθούν από κάθε διδάσκοντα/ουσα και τα τρία πρώτα από τον Διευθυντή του Λυκείου. Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Λυκείου μπορεί να αξιοποιήσει όλα τα παραπάνω μέτρα.

Σημείωση: Πέρα από τα παραπάνω παιδαγωγικά μέτρα, προβλέπεται η δυνατότητα του διδάσκοντα να επιβάλλει ωριαία απομάκρυνση σε μαθητή/ μαθήτρια όταν διαπιστώσει ότι ακόμα και μετά από παρατηρήσεις η παρουσία του/της δεν επιτρέπει την ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή η απομάκρυνση από την τάξη συνεπάγεται και την καταγραφή μιας απουσίας.

Σε περίπτωση αποβολής (μίας ή δύο ημερών) από τα μαθήματα, ο/η μαθητής/τρια προτρέπεται συνήθως από το Γραφείο να ενημερώσει ο ίδιος πρώτα τους γονείς του και την επόμενη ημέρα ακολουθεί η ενημέρωση των γονέων από τη Διεύθυνση. Οι μαθητές/τριες που αποβάλλονται παραμένουν τις ώρες της αποβολής στο Σχολείο.

 • Επισημάνσεις:

1. Σοβαρότατο παράπτωμα αποτελεί η αυθαίρετη απουσία από το μάθημα, χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης. Η περίπτωση αυτή εκτός από τις αδικαιολόγητες απουσίες, συνεπάγεται :

- άμεση ενημέρωση των γονέων και συγχρόνως αποβολή μίας ημέρας.

- αν επαναληφθεί, παραπομπή στο Συμβούλιο Τμήματος.

2. Από τα βαρύτερα παραπτώματα είναι :

- η ηθελημένη φθορά των αντικειμένων και των χώρων του Σχολείου.

- η φθορά ή η οικειοποίηση αντικειμένων που ανήκουν σε άλλο παιδί.

- η αναιδής και προσβλητική συμπεριφορά προς εκπαιδευτικό και προς μέλος του προσωπικού του Σχολείου.

- η ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά προς άλλο παιδί.

 • Οι περιπτώσεις αυτές εκφράζουν μορφές βίας, που σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει το Σχολείο, γι’ αυτό και οι επιπτώσεις είναι βαρύτερες. Είναι αυτονόητο ότι οι συνέπειες θα είναι σε κάθε περίπτωση ανάλογες με τη βαρύτητα του παραπτώματος και πάντοτε αιτιολογημένες.
 • Το Σχολείο, πιστεύοντας στην υπεύθυνη στάση των μαθητών/τριών του, ελπίζει πως δε θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να αντιμετωπίσει παρεκκλίσεις από τον μαθητικό κανονισμό και άρα να εφαρμόσει κανένα από τα παραπάνω μέτρα.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΓΩΓΗΣ

 • «Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών, που εκδηλώνεται με οποιοδήποτε τρόπο εντός ή εκτός του σχολείου με πράξεις ή παραλείψεις, συνιστά τη διαγωγή τους» (ΦΕΚ Β΄ 120/23.01.2018, άρθρο 32).
 • Οι μαθητές/τριες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες που διέπουν τη σχολική ζωή. Με βάση την τήρηση των κανόνων αυτών, κατά τη λήξη του διδακτικού έτους χαρακτηρίζεται η διαγωγή κάθε μαθητή/τριας από τον Σύλλογο διδασκόντων του Λυκείου.
 • Η διαγωγή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως: «εξαιρετική», «καλή» ή «μεμπτή». Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός της διαγωγής έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Επομένως, κανένας χαρακτηρισμός που αφορά στη διαγωγή των μαθητών/τριών δεν αναγράφεται πλέον στους τίτλους σπουδών οι οποίοι εκδίδονται.

4. ΑΠΟΥΣΙΕΣ

 • Σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης 120, τεύχος Β, της 23/1/2018 (Κεφάλαιο Ε’ , άρθρα 23 - 29), η φοίτηση των μαθητών/τριών είναι καθήκον, και το θέμα των απουσιών μπορεί να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις στην προαγωγή και στην απόλυσή τους.
 • Δεδομένου ότι, κατά το παραπάνω Διάταγμα, η τακτική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών/μαθητριών αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των κηδεμόνων τους, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας δώσουμε εγκαίρως τις απαραίτητες πληροφορίες. Γι’ αυτό παραθέτουμε τις βασικές διατάξεις που αφορούν στο ζήτημα των απουσιών, τις οποίες παρακαλούμε να προσέξετε και να εφαρμόσετε.
 • Αξίζει να σημειωθεί ότι πλέον οι απουσίες δε διακρίνονται σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες (ΦΕΚ Β’ 120/23.01.2018 άρθρο 28).
 • Επίσης, σημειώνεται ότι όλες οι απουσίες καταχωρίζονται στο βιβλίο φοίτησης, το οποίο τηρείται ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα MySchool.
 • Τέλος, ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο σχολείο τους λόγους απουσίας άμεσα. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης (ΦΕΚ Β’ 120/23.01.2018, άρθρο 24).

ΕΠΑΡΚΗΣ - ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

 • Χαρακτηρίζεται η φοίτηση επαρκής και επομένως ο μαθητής/η μαθήτρια παίρνει μέρος στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις, εφόσον το σύνολο των απουσιών του/της κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).
 • Χαρακτηρίζεται η φοίτηση ανεπαρκής και επομένως ο μαθητής/η μαθήτρια υποχρεώνεται να επαναλάβει τη φοίτησή του/της στην ίδια τάξη εφόσον το τελικό σύνολο των απουσιών του υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114).

5. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

 • Οι μαθητές οφείλουν να συμμετέχουν πρόθυμα στις εκδηλώσεις του Σχολείου (εορτές, παρελάσεις κλπ.) και να παρίστανται στις ενημερωτικές ή άλλες συγκεντρώσεις με τρόπο που αρμόζει στη μαθητική ιδιότητα.
 • Οι μαθητές που συμμετέχουν σε περίπατο, εκπαιδευτική επίσκεψη ή εκδρομή του Σχολείου τελούν υπό τη διαρκή εποπτεία των συνοδών καθηγητών που φέρουν από τον νόμο αυξημένη ευθύνη. Κατά συνέπεια, και οι μαθητές στις περιπτώσεις αυτές φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη συμπεριφο­ρά τους και κρίνονται αυστηρότατα.
 • Σε περίπτωση απουσίας μαθητή/τριας από πολιτιστικές, αθλητικές ή εορταστικές επετειακές εκδηλώσεις και περιπάτους που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου θεωρείται απουσία από όσες διδακτικές ώρες προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα την ημέρα της πραγματοποίησής τους.
 • Μαθητής/τρια που δεν παίρνει μέρος σε εκπαιδευτική εκδρομή που πραγματοποιεί το τμήμα ή η τάξη του/της προσέρχεται κανονικά στο σχολείο, διαφορετικά επιβαρύνεται με τον αριθμό των απουσιών που αντιστοιχούν στο ωρολόγιο πρόγραμμα της συγκεκριμένης ημέρας.
 • Για κάθε εξωσχολική δημόσια εκδήλωση ομάδας μαθητών Τμήματος ή Τάξης είναι απαραίτητη η έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σχολείο δε φέρει καμιά ευθύνη.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

 • Η φοίτηση των μαθητών πρέπει να είναι τακτική και η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων ανελλιπής και όχι επιλεκτική. Οι απουσίες των μαθητών και οι συνέπειες αυτών, όπως προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία,  είναι ένα σοβαρότατο θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται από κοινού από το σχολείο και την οικογένεια.
 • Ο  Γονέας-Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη, τακτική και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή,  αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.
 • Θα ήταν σκόπιμο ο κηδεμόνας κάθε μαθητή να προσέρχεται στο σχολείο για την τακτική ενημέρωσή του σχετικά με την  επίδοση, επιμέλεια, φοίτηση και συμπεριφορά του μαθητή, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Ενημέρωσης των Κηδεμόνων που ανακοινώνεται από το σχολείο στην αρχή του  διδακτικού έτους και αναρτάται στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.
 • Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας είναι υπεύθυνος για την τακτική φοίτησή του/της. Κάθε φορά που ο μαθητής/τρια απουσιάζει από το σχολείο, ο κηδεμόνας οφείλει να γνωστοποιεί άμεσα στο Σχολείο τους λόγους της απουσίας. Η γνωστοποίηση του λόγου των απουσιών συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο στην περίπτωση που προβλέπεται ο μη υπολογισμός τους κατά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 ΦΕΚ Β’ 120/23.01.2018.
 • Ανεξάρτητα με την υποχρέωση αυτή του κηδεμόνα, το Σχολείο οφείλει να ενημερώνει τηλεφωνικά τους κηδεμόνες για την απουσία των μαθητών/τριών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους. Επίσης, ο/η καθηγητής/τρια τάξης κάθε τμήματος, σε τακτικές συναντήσεις με τους γονείς, μέσα στο πλαίσιο της γενικής αμοιβαίας πληροφόρησης και συνεργασίας, τους ενημερώνει για τον αριθμό απουσιών του παιδιού τους κάθε φορά.
 • Σε περίπτωση που μαθητής/τρια έχει απουσιάσει τρείς (3) συνεχόμενες ημέρες ή πραγματοποιήσει τριάντα (30) συνεχόμενες απουσίες, η Διεύθυνση του Λυκείου αποστέλλει ηλεκτρονικά επιστολή ενημερώνοντας για τον συνολικό αριθμό των απουσιών που έχουν πραγματοποιηθεί. Μετά την πρώτη αυτή ενημέρωση, αποστέλλεται αντίστοιχη επιστολή κατά τις πρώτες πέντε (5) ημέρες κάθε μήνα, εφόσον υπάρχει μεταβολή στον συνολικό αριθμό των απουσιών. Οι γονείς και κηδεμόνες δεσμεύονται να επιβεβαιώσουν ηλεκτρονικά την παραλαβή κάθε τέτοιας επιστολής και το γεγονός ότι έλαβαν γνώση του περιεχομένου της.
 • Θεωρούμε ότι η καλή συνεργασία των Κηδεμόνων των μαθητών με τους Διδάσκοντες και τη Διεύθυνση του σχολείου είναι βασικός παράγοντας του θετικού και υποστηρικτικού κλίματος που χρειάζονται οι μαθητές, και επενδύουμε σ’ αυτό.

3o Γενικό Λύκειο Καρδίτσας

                 Σεπτέμβριος 2018